mgr Magdalena Kliś psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista psychoterapii uzależnień, koordynator programu terapeutycznego stacjonarnego i ambulatoryjnego w Ośrodku Terapii „Wiosenna.

– Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

– Certyfikat PARPA uprawniający do prowadzenia psychoterapii dla osób uzależnionych i  współuzależnionych.

– Dyplom  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, w trakcie procesu  certyfikacji.

– Doświadczenie zawodowe ukształtowane  poprzez pracę w różnych strukturach pomocy terapeutycznej:  pomoc psychologiczna i szkolenia w ramach Centrum przeciwdziałania psychomanipulacji w Lublinie, terapia i działania resocjalizacyjne w hostelu i ośrodku „Nadzieja” dla uzależnionej młodzieży w Bielsku- Białej, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej w Poradni Leczenia Uzależnienia iWspółuzależnienia w Ropczycach, a od kilku lat w Krakowie,

– Pracuje z superwizorami  rekomendowanymi przez PARPA, PTP i PTPPd, uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych aktualizujących uzyskane wykształcenie.

mgr Monika Kaznowska- pedagog ze specjalnością profilaktyka społeczna i resocjalizacja.

Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Dodatkowe szkolenia dla terapeutów uzależnień podnoszące kwalifikacje w zakresie pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od hazardu i pracoholizmu, a także innych uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe w oddziale leczenie uzależnień, ośrodkach całodobowych oraz w poradni uzależnień.

 

Piotr Smoleń – terapeuta, specjalista psychiatra, psychoterapeuta.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
–  szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu systemowo-psychodynamicznym atestowane przez sekcję naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
– związany ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie.
– Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oraz w Zakładzie Psychoterapii
– współpracuje ze Stowarzyszeniem Monar, Ośrodkiem Terapeutycznym Uzależnień oraz Oddziałem Detoksykacji od substancji psychoaktywnych

mgr Katarzyna Ralska-Staszel – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień oraz certyfikowany asystent psychodramy morenowskiej.

Ukończyła Podstawy Pychoterapii Pychodynamicznej i Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz inne kursy specjalistyczne. Bazuje przede wszystkim na podejściu psychodynamicznym. Przez ponad 5 lat była kierownikiem Poradni Leczenia Uzależnień w Szpitalu Powiatowym w Myślenicach. Przez 8 lat pracowała w projekcie systemowym „FENIX–na skrzydłach aktywności” w PCPR w Myślenicach współprowadząc grupy wsparcia oraz terapię indywidualną dla kobiet współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie. W pracy z grupami wykorzystuje elementy psychodramy morenowskiej, rysunki projekcyjne i wizualizacje. Dbając o standardy etyczne i jakość usług nadal szkoli się oraz doskonali warsztat pracy uczestnicząc w superwizji.

mgr Izabela Przybyłowska-psycholog kliniczny, pedagog ze specjalnością pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna

– Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Akademii im. J.Długosza w Częstochowie. W trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

– Doświadczenie zawodowe zdobyte w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego, Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu

dr Izabela Dębicka – psychoterapeuta analityczny, dyplomowany muzykoterapeuta

Ukończyła 4 – letnie szkolenia w zakresie psychoterapii analitycznej (analiza grupowa) w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW” w Warszawie, szkolenia z muzykoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (specj. muzykoterapia w psychoterapii), studia z muzykoterapii w Akademii Muzycznej w Łodzi (specj. muzykoterapia w rehabilitacji i pedagogice specjalnej). Posiada także stopień doktora w zakresie muzykoterapii.Specjalizuje się w prowadzeniu indywidualnych i grupowych sesji z psychoterapii analitycznej oraz indywidualnych i grupowych sesji z muzykoterapii. Organizuje również warsztaty rozwoju osobistego z el. muzykoterapii i szkolenia z muzykoterapii. Jest nadzwyczajnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz członkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich.